Livets Akademi
Livets Akademi 
Livets Akademi baserer sig på tanken om, at viden er grundlaget for at forstå den verden, vi lever i, og de faktorer, som påvirker vort liv både negativ og positiv retning.  
I hverdagslivet kan vi påvirkes af forældre, børn og børnebørn, venner, kolleger - og samlivsformer. Vi gennemlever forskellige livsfaser og må erkende, at hver livsfase har sine glæder og sorger.
I arbejdslivet kan der vise sig udfordringer ved jobskifte, ved videreud­dannelsesforløb, eller når arbejdslivet ophører.
I privatlivet kan vi bære på tunge byrder som f.eks. sorg, hændelser i vort liv, hemmeligheder eller fortielser. Men vi kan også bære rundt på drømme og visioner, som endnu ikke er udfoldet.

Tankegangen bag Livets Akademi

Livets Akademi bygger på tankegangen hos filosoffen og teologen K.E. Løgstrup (1905-1981). Løgstrups forfatterskab behandler bl.a. etiske problemer og samfundsforhold.  

Temaer i Livets Akademi

   Kurser for læger om K.E. Løgstrup's filosofi og etik

Samtaler om betydningsfulde begivenheder i livet

Kontakt

Lilian Zøllner 

Livets Akademi

E-mail: livetsakademi@mail.dk

Eskærvænget 36, 5700 Svendborg

CVR 37652946